Podmínky ochrany osobních údajů

Ve společnosti Liparus s.r.o. řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a také dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je společnost Liparus s.r.o., Chelčického 479, PSČ 537 01 Chrudim, IČ: 04906845 (dále jen jako „správce“ nebo „Liparus s.r.o.“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu info@liparus.cz či na telefonním čísle 466 652 466.

Tyto stránky se zabývají primárně obchodní nabídkou zboží. Evidujeme vaše objednávky a pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat. Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti. Žádost můžete směřovat na naši poštovní adresu (Liparus s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim) nebo na email info@liparus.cz.

Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody.

Není-li to výslovně uvedeno, Liparus s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • vedení vašeho účtu ve věrnostním programu.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Osobní údaje získané od subjektu

Uživatelský účet

Vytvoření uživatelského účtu Registrační formulář slouží subjektům ke snadnějším nákupům s předvyplněnými údaji, pro aktuální přehled o stavu objednávek a pro přístup ke kompletní historii uskutečněných objednávek. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou: kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon a vaše jméno), doručovací údaje (adresa, město, psč, kraj a země), přihlašovací heslo a bezpečnostní ověření. Při registraci účtu je nutné souhlasit se zpracováním vašich údajů.
Osobní údaj Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, doručovací adresa.
Získání osobního údaje Od subjektu.
Zákonnost Souhlas subjektu.
Účel Kontaktní informace, využitelné pro případný vznik smluvního vztahu či uživatelskou podporu, pro marketing.
Informace o zpracování Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Liparus s.r.o., nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace.

Kontaktní formulář

Odeslání dotazu či poptávky Kontaktní formulář slouží subjektům, které se chtějí dotázat na jakoukoliv informaci ohledně naší firmy, případně mají zájem o nabídku našich výrobků. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou: kontakt na vás (e-mailová adresa a vaše jméno), vlastní dotaz a bezpečnostní ověření. Při odeslání dotazu je nutné souhlasit se zpracováním vašich údajů jen a pouze pro tyto účely.
Osobní údaj E-mailová adresa, jméno a příjmení.
Získání osobního údaje Od subjektu.
Zákonnost Souhlas subjektu.
Účel Kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Liparus s.r.o., nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace.

Newslettery (obchodní sdělení)

Odeslání obchodního sdělení Využití emailové adresy pro rozeslání informací o novinkách či obchodní nabídce, pokud toto nevbylo zakázána zákazníkem..
Osobní údaj Jméno a příjmení, e-mailová adresa.
Získání osobního údaje Od subjektu.
Zákonnost Souhlas subjektu.
Účel Kontaktní informace pro odeslání obchodní nabídky.
Informace o zpracování Dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud toto nebylo zákazníkem při nákupu zakázámno.

Osobní údaje získané automaticky

Webový server Liparus s.r.o. automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. Liparus s.r.o. používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu.

Údaje pro reklamní systémy
Nepoužíváme žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Ukládání dat na počítač uživatele
V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení osobních údajů až po jejich vymazání, po vypršení souhlasu nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat přes internet není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

Správce

Správce odpovídá za dodržování povinností kladených Nařízení GDPR. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Nařízení GDPR.

Zpracovatelé

Zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správce. Patří mezi ně přepravní společnosti a poskytovatel webhostingových služeb.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení GDPR)
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídají jednatelé společnosti Liparus s.r.o. (e-mail: info@liparus.cz)

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování záruky 24 měsíců) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží
 • společnosti podílející se na expedici plateb
 • poskytovatel e-mailingové služby

Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší společností. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení GDPR
 3. právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení GDPR
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení GDPR
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR
 6. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení GDPR
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 8. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení GDPR (právo být „zapomenut“)
 9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Poučení o vašich právech

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu bodů uvedených v odstavci "Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?", budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Žádost o výpis na základě Práva na přístup k osobním údajů

Pokud chcete požádat o výpis svých údajů, kontaktujte nás na info@liparus.cz.

Žádost o přenositelnost údajů

Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch, co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na info@liparus.cz.

Vznesení námitky

Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na info@liparus.cz.

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na info@liparus.cz.

Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na info@liparus.cz.

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení GDPR. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením GDPR.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejnit na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2018.