Mimosoudní řešení sporů

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (§ 14) vznikla společnostem nová informační povinnost ohledně možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

V případě, kdy dojde mezi společností Liparus s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mailová adresa: adr@coi.cz
Internetové stránky: adr.coi.cz